สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ ในงาน TSU INNOVATIONS FAIR 2022

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ ในงาน TSU INNOVATIONS FAIR 2022

5 ต.ค. 65 127

     วันนี้ (4ต.ค.65) สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จำนวน 10 ราย จัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นภายในงาน TSU INNOVATIONS FAIR 2022 งานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในงานมีกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเต๊ะผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ By Mintra โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการร่วมเดินแบบจำนวน 15 ชุด ทั้งนี้ ผู้ประกอบผ้าปาเต๊ะ By Mintra เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม IDEA เป็นโปรแกรมให้ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน โดยมีทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท ภายใต้กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน