มหาวิทยาลัยทักษิณสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มหาวิทยาลัยทักษิณสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

4 พ.ย. 65 166

     เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา คณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Empa-Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจาก Prof.Dr.Katharina Maniura ตำแหน่ง Head of Biointerfaces และ Dr.Qun ตำแหน่ง Group Leader จาก Laboratory for Biointerfaces.

     ทั้งนี้ปัจจุบันมีนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณคือ นางสาวธนาภรณ์ รักการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก มา มาทำวิจัยเรื่อง “The novel composition of octenidine dihydrochloride (OCT)-loaded polyhydroxyalkanoates (PHAs) film for wound healing applications” ณLaboratory for Biointerfaces, Empa โดยมี รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     ในระหว่างการพูดคุย Empa ได้แนะนำภาพรวมขององค์กร จากนั้น รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ได้บรรยายแนะนำภาพรวมงานวิจัยนวัตกรรมสังคมพร้อมแนวทางการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โอกาสนี้เข้าเยี่ยมชม Laboratories Advanced Fibers, Biointerfaces, Biomimetic membrance and Textiles, and Particles Biology Interactions ซึ่งจะเป็นการสานความร่วมมือพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมด้านการศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตในลำดับต่อไป

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ