สวพ.ม.ทักษิณ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเด่น พร้อมหนุนเสริม สู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

สวพ.ม.ทักษิณ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเด่น พร้อมหนุนเสริม สู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม

17 พ.ย. 65 223

     นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างยิ่งที่ในปี 2655 ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงติดอันดับโลกกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World’s Top 2% Scientists 2022 และรางวัล Thaksin University Research Performance 2017-2022 นอกจากนี้นักวิจัยยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2564 อีกด้วย ซึ่งทั้ง 3 รางวัลนี้ เป็นความภาคภูมิใจยิ่งของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาทักษิณ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา & สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญา และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี ภายใต้ชื่องาน“TSU Get Together III” มีการมอบโล่รางวัลแก่นักวิจัย ทั้ง 3 ประเภทรางวัล การแชร์ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักวิจัยรุ่นต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การร่วมกันสานพลัง พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย 

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม TSU Ted Talk ภายใต้หัวข้อดังนี้ 1) หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 2) หัวข้อ “การถ่ายทอดนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 3) หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพลังงานเพื่อการพัฒนาชุมชน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งบุคลากรทั้ง 3 ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ในช่วงท้ายของกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอขอบคุณภาพและข่าว : สวพ.ม.ทักษิณ