สสช. ม.ทักษิณ จัดพิธีทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งหน่วยงาน

สสช. ม.ทักษิณ จัดพิธีทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งหน่วยงาน

22 พ.ย. 65 151

   

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ ครบรอบ 3 ปี สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสิริมงคล (Happy Soul) ให้แก่องค์กรและบุคลากร 16 พฤศจิกายน 2565 ณ โถงชั้น G ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอบคุณภาพและข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน