สสช. ม.ทักษิณ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมครบรอบ 100 ปี จังหวัดพัทลุง

สสช. ม.ทักษิณ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมครบรอบ 100 ปี จังหวัดพัทลุง

22 พ.ย. 65 113

     มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นมหามงคลของจังหวัดและแสดงถึงพัฒนาการความเจริญและความมั่นคงของบ้านเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสารูป สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขอบคุณภาพและข่าว : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน