ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์)

18 ก.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 279
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
    - ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(ตามความต้องการ

      ของสาขาวิชาพืชศาสตร์)  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

 2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565  สมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 


ประกาศ


 ใบสมัคร


 ใบสมัคร