ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

26 ก.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 550

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
    - ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน อัตรา  สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  (รายละเอียดตาม
      บัญชีแนบท้ายประกาศ
)

 2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  สมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222