ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

27 ก.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 169
  ประกาศ