ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี)

11 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 684

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :

    - ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี) (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565      
    สมัครออนไลน์ http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th


3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

  

 ประกาศ

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร