เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ - ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ - ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 705


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานเกษตรแฟร์ โทร. 086-9637160
ทักษิณวิชาการ โทร.086-8834787