เชิญร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เชิญร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 15