การตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564

การตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564

7 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 517

 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3izUTIN