ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา)

22 พ.ค. 66 - 21 มิ.ย. 66 869

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   

     •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) 

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 21 มิถุนายน  2566  สมัครออนไลน์ที่  https://ejob.tsu.ac.th/ หรือ  www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร