ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 66 635
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   
     •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

    •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  7 มิถุนายน 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

ประกาศ

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร