ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

26 พ.ค. 66 - 13 มิ.ย. 66 420

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   
     •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาโท  จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  13 มิถุนายน 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

ประกาศ

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร