ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิชาการ

27 พ.ค. 66 - 13 มิ.ย. 66 753
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   

     •  ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิชาการ

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566  สมัครออนไลน์ที่  https://ejob.tsu.ac.th/ หรือ  www.tsu.ac.th

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 

 ใบสมัคร


 ใบสมัคร