มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  บริการ IT  
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
TSU Bookshelf
TSU Mobile Apps
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps for Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) 
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
   
LINE @THAKSIN-UNIVERSITY
ขณะนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง LINE@ โดยท่านสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย ID LINE คือ @THAKSIN-UNIVERSITY
หรือ คลิก http://line.me/ti/p/@yxp2130p
สแกน QR CODE

*** กรณีหน่วยงานมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สามารถส่งผ่านทาง CHAT LINE ได้
โดยผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยทักษิณ


ค้นหาด้วย ID   หน้าหลัก @THAKSIN-UNIVERSITY
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์