มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประวัติอธิการบดี
ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี
แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีพบประชาคม
สายตรงอธิการบดี
 
  อธิการบดีพบประชาคม  
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 9
เรื่อง อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2561
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 8
เรื่อง อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2560
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 7
เรื่อง อธิการบดีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 6
เรื่อง อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2559
 
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 5
เรื่อง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 4
เรื่อง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3
เรื่อง อธิการบดีอวยพรปีใหม่ 2558
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2
เรื่อง ต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
   
อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา