แจ้งการใช้งาน TSU MOOC ระบบใหม่ สำหรับอาจารย์และนิสิต ปีการศึกษา 1/2564

อ่านต่อ...


รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรทุกท่าน เราชาวมหาวิทยาลัยทักษิณจะเข้มแข็งผ่านวิกฤต COVID-19

อ่านต่อ...

 event ข่าวประกาศ ม.ทักษิณ 

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 126
location_city วิทยาเขตพัทลุง
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ่านต่อ...

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 338
location_city วิทยาเขตสงขลา
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉ.6/2564

อ่านต่อ...

date_range 22 ก.ค.64 remove_red_eye 355
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 5/2564

อ่านต่อ...

date_range 21 มิ.ย.64 remove_red_eye 24712
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
แจ้งการใช้งาน TSU MOOC ระบบใหม่ สำหรับอาจารย์และนิสิต ปีการศึกษา 1/2564

อ่านต่อ...

 event ระบบสารสนเทศช่วงสถานการณ์ COVID-19 

karın germe istanbul