รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรทุกท่าน เราชาวมหาวิทยาลัยทักษิณจะเข้มแข็งผ่านวิกฤต COVID-19

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 
เอากำลังใจของเรามาต่อกัน ส่งเป็นบทเพลงถึงทุกคนแทนความห่วงใย
เพลง กำลังใจต่อกัน (หัวใจข้ามฝ่า COVID-19)

อ่านต่อ...


 event ระบบสารสนเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 event ข่าวประกาศ ม.ทักษิณ 

date_range 29 ม.ค.64 remove_red_eye 270
location_city วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ #วิทยาเขตพัทลุง (ฉบับที่

อ่านต่อ...

date_range 28 ม.ค.64 remove_red_eye 409
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 2/2564

อ่านต่อ...

date_range 7 ม.ค.64 remove_red_eye 566
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
หลักเกณฑ์การเยียวยานิสิต กรณีสถานการณ์ของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

date_range 5 ม.ค.64 remove_red_eye 704
location_city วิทยาเขตสงขลา
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...