มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมแล้วสำหรับ

การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting และ TSUMOOC

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online

หลักการปฏิบัติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

filter_1สอนแบบ online (live สด) ตามเวลาตารางสอน ผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบ realtime โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

filter_2แบบบันทึกการสอน ผู้สอนสามารถบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว Upload เข้าระบบ TSU MOOC ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน Login เข้าเรียนได้ตลอดเวลา

filter ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 3152
ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

อ่านต่อ...

เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 837
เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

อ่านต่อ...

ondemand_video คู่มือใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 964
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

date_range 25 มี.ค.63 remove_red_eye 886
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับอาจารย์

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 799
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 585
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 413
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์