ระบบสนันสนุน การเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านระบบ Webex Meeting และ TSUMOOC

Line Chatbot สอบถามการใช้งาน

Add LINE Friends : 838ikbsu

แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online

หลักการปฏิบัติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

filter_1สอนแบบ online (live สด) ตามเวลาตารางสอน ผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบ realtime โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

filter_2แบบบันทึกการสอน ผู้สอนสามารถบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว Upload เข้าระบบ TSU MOOC ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน Login เข้าเรียนได้ตลอดเวลา

filter ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 4902
ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

อ่านต่อ...

เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 2932
เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

อ่านต่อ...

filter คู่มือสำหรับอาจารย์

การเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 272
การเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting

อ่านต่อ...

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 152
การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)

อ่านต่อ...

การติดตั้ง Anydesk for PC

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 80
การติดตั้ง Anydesk for PC

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับอาจารย์

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 1068
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 559
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ...

filter คู่มือสำหรับนิสิต

ขั้นตอนการส่งงาน (Assignment) ในระบบ TSU MOOC

date_range 31 ส.ค.63 remove_red_eye 71
ขั้นตอนการส่งงาน (Assignment) ในระบบ TSU MOOC

อ่านต่อ...

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco Webex meetings บนมือถือ สำหรับนิสิต

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 271
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco Webex meetings บนมือถือ สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

date_range 25 มี.ค.63 remove_red_eye 1887
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 1007
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

filter คู่มือการประชุมออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 1295
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

อ่านต่อ...

ondemand_video VDO Clip สอนการใช้ระบบ

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ webex meeting

date_range 24 มิ.ย.63 remove_red_eye 1009
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ webex meeting

อ่านต่อ...

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ TSU MOOC

date_range 24 มิ.ย.63 remove_red_eye 237
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ TSU MOOC

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์