มหาวิทยาลัยทักษิณ
  27 ก.พ. 63 /  2651  / 

 

   

    ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ แนวปฏิบัติและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID19
นักเรียน นิสิต และบุคลากรที่เดินทางกลับ หรือแวะพักประเทศ และเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยง
หรือมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ถึงประเทศไทย  ให้รายงานตัวต้นสังกัด

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รู้แล้วบอกต่อ!!!...รักและห่วงใยทุกคนค่ะ

 #WeTSU #มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์