มหาวิทยาลัยทักษิณ
  20 มี.ค. 63 /  1835  / 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19

หลักการปฏิบัติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. สอนแบบ online (live สด) ตามเวลาตารางสอน ผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบ realtime โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

2. แบบบันทึกการสอน ผู้สอนสามารถบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว Upload เข้าระบบ TSU MOOC ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน Login เข้าเรียนได้ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์