มหาวิทยาลัยทักษิณ
  13 เม.ย. 63 /  150  / 

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์