ขอความร่วมมือนิสิตและบุคลากรที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ลงทะเบียนระบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วันที่ประกาศข่าว : 13 เม.ย.64 / อ่าน 3682  / มหาวิทยาลัยขอให้นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางกลับมาจากกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ลงทะเบียนในระบบคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

แบบคัดกรองสำหรับนิสิต

สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ :

    https://forms.gle/L2hQzpRJFKgHZc3b6

2. ลงทะเบียนด้วย qr code :

    

 

แบบคัดกรองสำหรับบุคลากร

สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ :

    https://forms.gle/m7MXcs2VJT6q1QYYA

2. ลงทะเบียนด้วย qr code :

     มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์