แจ้งการใช้งาน TSU MOOC ระบบใหม่ สำหรับอาจารย์และนิสิต ปีการศึกษา 1/2564
วันที่ประกาศข่าว : 21 มิ.ย.64 / อ่าน 47743  / :: สามารถเข้าใช้ได้งานได้ที่ https://moocs.tsu.ac.th/ ::มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์