มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

    TSU Newsletter จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561  (อ่าน 393)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2560  (อ่าน 691)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560  (อ่าน 738)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2560  (อ่าน 568)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560  (อ่าน 688)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  (อ่าน 737)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2559  (อ่าน 668)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  (อ่าน 689)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  (อ่าน 1055)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2559  (อ่าน 759)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559  (อ่าน 858)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  (อ่าน 882)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2558  (อ่าน 1003)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558‏  (อ่าน 934)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2557  (อ่าน 1333)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  (อ่าน 1189)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2557  (อ่าน 1475)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557  (อ่าน 1893)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557  (อ่าน 2826)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready