มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail

    TSU Newsletter จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561  (อ่าน 251)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2560  (อ่าน 401)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560  (อ่าน 519)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2560  (อ่าน 385)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560  (อ่าน 452)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  (อ่าน 655)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2559  (อ่าน 530)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  (อ่าน 556)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  (อ่าน 715)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2559  (อ่าน 652)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559  (อ่าน 667)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  (อ่าน 773)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2558  (อ่าน 782)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558‏  (อ่าน 850)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2557  (อ่าน 1154)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  (อ่าน 1007)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2557  (อ่าน 1222)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557  (อ่าน 1660)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557  (อ่าน 2638)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready