มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

    TSU Newsletter จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2561  (อ่าน 531)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2560  (อ่าน 951)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560  (อ่าน 903)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2560  (อ่าน 713)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560  (อ่าน 901)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  (อ่าน 862)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2559  (อ่าน 807)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  (อ่าน 810)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  (อ่าน 1325)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2559  (อ่าน 1003)
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559  (อ่าน 1037)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  (อ่าน 999)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2558  (อ่าน 1237)
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558‏  (อ่าน 1042)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2557  (อ่าน 1458)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  (อ่าน 1379)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2557  (อ่าน 1657)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557  (อ่าน 2153)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2557  (อ่าน 3151)


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์