ระบบสนันสนุน การเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านระบบ Webex Meeting และ TSUMOOC

Line Chatbot สอบถามการใช้งาน

Add LINE Friends : 838ikbsu

แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online

หลักการปฏิบัติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

filter_1สอนแบบ online (live สด) ตามเวลาตารางสอน ผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบ realtime โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

filter_2แบบบันทึกการสอน ผู้สอนสามารถบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว Upload เข้าระบบ TSU MOOC ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน Login เข้าเรียนได้ตลอดเวลา

filter ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลดโปรแกรม Anydesk for PC (สำหรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา)

date_range 7 ม.ค.64 remove_red_eye 1223
ดาวน์โหลดโปรแกรม Anydesk for PC (สำหรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา)

อ่านต่อ...

เข้าใช้งาน Cisco Webex (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

date_range 7 ม.ค.64 remove_red_eye 2293
เข้าใช้งาน Cisco Webex (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 6857
ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webex

อ่านต่อ...

เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 4569
เข้าใช้งานระบบ TSUMOOC

อ่านต่อ...

filter คู่มือสำหรับอาจารย์

การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form

date_range 19 ม.ค.64 remove_red_eye 1019
การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form

อ่านต่อ...

การบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex

date_range 19 ม.ค.64 remove_red_eye 2878
การบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

date_range 5 ม.ค.64 remove_red_eye 375
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

การเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 1621
การเปิดใช้งานบัญชี Webex Meeting

อ่านต่อ...

การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 2715
การขอรับรหัสผ่าน Webex Meeting ใหม่ (กรณีที่ลืมรหัสผ่าน)

อ่านต่อ...

การติดตั้ง Anydesk for PC (สำหรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา)

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 767
การติดตั้ง Anydesk for PC (สำหรับช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา)

อ่านต่อ...

ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนและตารางการสอนด้วย Webex Meeting Schedule

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 1780
ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนและตารางการสอนด้วย Webex Meeting Schedule

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 1007
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ...

filter คู่มือสำหรับนิสิต

รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

date_range 24 มิ.ย.64 remove_red_eye 214
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

date_range 24 มิ.ย.64 remove_red_eye 395
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

ขั้นตอนการส่งงานบนระบบ TSU MOOCs (ระบบใหม่) แบบแนบไฟล์

date_range 24 มิ.ย.64 remove_red_eye 447
ขั้นตอนการส่งงานบนระบบ TSU MOOCs (ระบบใหม่) แบบแนบไฟล์

อ่านต่อ...

ขั้นตอนการส่งงานบนระบบ TSU MOOCs (ระบบใหม่) แบบข้อความออนไลน์ (Online Text)

date_range 24 มิ.ย.64 remove_red_eye 215
ขั้นตอนการส่งงานบนระบบ TSU MOOCs (ระบบใหม่) แบบข้อความออนไลน์ (Online Text)

อ่านต่อ...

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco Webex meetings บนมือถือและคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต

date_range 10 ก.ค.63 remove_red_eye 831
การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco Webex meetings บนมือถือและคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 1643
คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับนิสิต

อ่านต่อ...

filter คู่มือการประชุมออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 2212
คู่มือการใช้งาน Webex Meeting สำหรับการประชุมออนไลน์

อ่านต่อ...

ondemand_video VDO Clip สอนการใช้ระบบ

การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google From เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

date_range 20 ม.ค.64 remove_red_eye 358
การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex และการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google From เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

date_range 19 ม.ค.64 remove_red_eye 418
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย TSU MOOC เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

อ่านต่อ...

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ webex meeting

date_range 24 มิ.ย.63 remove_red_eye 1415
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ webex meeting

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์