มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

รางวัลและผลงาน
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อ่าน 122)
ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (อ่าน 118)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน (อ่าน 136)
วธ.ประกาศรายชื่อ วธ.ประกาศรายชื่อ "ผศ.ธรรมนิตย์"ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ผู้มุ่งมั่นสืบสาน"มโนราห์"มรดกของแผ่นดิน (อ่าน 446)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อ่าน 113)
ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 110)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (อ่าน 94)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 108)
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 140)
กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3 กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 268)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์