มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ มิตรภาพคัพ 2562 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงจีน ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคใต้ มิตรภาพคัพ 2562 (อ่าน 12)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (อ่าน 20)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ (อ่าน 241)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประกวด Idea Wow สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประกวด Idea Wow สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา (อ่าน 41)
ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2561 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ชมรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล Green Youth ประจำปี 2561 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (อ่าน 119)
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 273)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 98)
คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในงานประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำปี 2562 คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในงานประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำปี 2562 (อ่าน 168)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 202)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562 นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 180)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready