มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดงานเขียนเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดงานเขียนเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8)
คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส (อ่าน 10)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Customer Management Trainee (CMT) นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Customer Management Trainee (CMT) (อ่าน 57)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 179)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดแผนเคมปญการตลาดดิจิทัล Somjeed Challenge นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดแผนเคมปญการตลาดดิจิทัล Somjeed Challenge (อ่าน 59)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประกวดอ่านบทกวีจีนนานาชาติ ในงานตรุษจีน ประจำปี 2021 (อ่าน 63)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 174)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 (อ่าน 100)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 331)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ Line (อ่าน 107)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์

beylikdüzü escort izmir escort izmir escort casino siteleri pinbahis https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало beylikdüzü escort bayan