มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม International Tea Talk งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม International Tea Talk (อ่าน 129)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สัมภาษณ์สด รายการพิราบคาบข่าว แหลงข่าวชาวใต้ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สัมภาษณ์สด รายการพิราบคาบข่าว แหลงข่าวชาวใต้ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบทบาทการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (อ่าน 8345)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองสะเดา ออกแบบสถาปัตยกรรม-การตลาด พุทธอุทยานเขาเล่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลเมืองสะเดา ออกแบบสถาปัตยกรรม-การตลาด พุทธอุทยานเขาเล่ (อ่าน 72)
IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 4 IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 4 (อ่าน 64)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 80)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ 51 โรงเรียน ในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 51 โรงเรียน ในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) (อ่าน 38)
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ณ พื้นที่ส่วนขยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ณ พื้นที่ส่วนขยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 129)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 114)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้ (อ่าน 70)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) (อ่าน 123)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready

melbet зеркало http://www.6mv.org beylikdüzü escort izmir escort denizli escort