มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

รอบรั้วปาริชาต
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ทีมวิจัย ม.ทักษิณ ผสานพลังเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ปี 2565  ทีมวิจัย ม.ทักษิณ ผสานพลังเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ปี 2565 (อ่าน 22)
พิธีลงนาม (MOU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีลงนาม (MOU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 8)
กิจกรรมรับน้องเข้าหอพักปาริชาต 1 และ ปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมรับน้องเข้าหอพักปาริชาต 1 และ ปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 17)
ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารในเครือ มศว. เพื่อยกระดับการเผยแพร่ข่าวสารด้านการศึกษา ม.ทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารในเครือ มศว. เพื่อยกระดับการเผยแพร่ข่าวสารด้านการศึกษา (อ่าน 15)
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร สพม.พัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร สพม.พัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (อ่าน 32)
ม.ทักษิณ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในงาน University PR Network Expo 2022 ม.ทักษิณ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในงาน University PR Network Expo 2022 (อ่าน 62)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแผนงานคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแผนงานคณะนิติศาสตร์ (อ่าน 24)
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ม.ทักษิณ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนพระราชดําริฯ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ม.ทักษิณ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนพระราชดําริฯ ครั้งที่ 1 (อ่าน 53)
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 (อ่าน 38)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ /หรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ /หรือบริการวิชาการ (อ่าน 32)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์