มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 45)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมไลฟ์สดโครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้ (อ่าน 37)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) (อ่าน 88)
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ่าน 95)
Intercultural Presentation Series Intercultural Presentation Series (อ่าน 77)
IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 3 IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 3 (อ่าน 131)
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (อ่าน 196)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครชุมชน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 148)
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19 (อ่าน 242)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 291)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready