มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดเสวนา "สร้างครูอย่างไร ในยุค Next Normal" (อ่าน 39)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 14)
ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ  ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 210,000 บาท (อ่าน 55)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนา "การศึกษาเพื่อชุมชนในศตวรรษที่ 21" เฉลิมฉลอง 53 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 18)
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster) (อ่าน 20)
ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน (อ่าน 50)
 นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (อ่าน 59)
งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์ งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการ Sharing Good Practices on International Program ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 19)
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ (อ่าน 53)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 73)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์