มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

Series มหาวิทยาลัยไร#ควัน EP01 เรามาชวนทุกคนไปดูผลของการขาดจิตสำนึกของผู#ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ Series มหาวิทยาลัยไร#ควัน EP01 เรามาชวนทุกคนไปดูผลของการขาดจิตสำนึกของผู#ที่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ (อ่าน 83)
IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 6 IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 6 (อ่าน 178)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบปะประชาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพบปะประชาคม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 307)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำการศึกษา 2563 (อ่าน 281)
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมพิธีบวงสรวงและทําบุญอาคาร 50 ปี วศ  มศว มทษ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีบวงสรวงและทําบุญอาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (อ่าน 406)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 276)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเปิดยุทธศาสตร์ กกพ. ด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (อ่าน 83)
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คาบที่ 18-20 ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ (อ่าน 93)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสมโภชองค์กฐินวัดธรรมสามัคคี ประจำปี 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสมโภชองค์กฐินวัดธรรมสามัคคี ประจำปี 2563 (อ่าน 142)
IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 5 IMT-GT UNINET Virtual Mobility Programme: Teen Talk Project Series 5 (อ่าน 117)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready