มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ภาพข่าวกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

อาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการออนไลน์นานาชาติ Virtual Gallery ASEDAS 2021 ?A New Hope?  อาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการออนไลน์นานาชาติ Virtual Gallery ASEDAS 2021 ?A New Hope? (อ่าน 9)
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดทีม วสก.อาสา หนุนเสริมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทีม วสก.อาสา หนุนเสริมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (อ่าน 29)
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบ 2 หลังมีผู้ป่วยโควิด-19เพิ่ม ในพื้นที่ พัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบ 2 หลังมีผู้ป่วยโควิด-19เพิ่ม ในพื้นที่ พัทลุง (อ่าน 204)
ทีม palm packaging มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในทีมชนะเลิศแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ทีม palm packaging มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในทีมชนะเลิศแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) (อ่าน 61)
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca) เข็มแรก สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รอบที่2) จำนวน 215 คน บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca) เข็มแรก สำหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รอบที่2) จำนวน 215 คน (อ่าน 60)
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา (อ่าน 55)
พิธีเปิดกิจกรรม U2T Hackathon 2021 และการ Grooming & Coaching พิธีเปิดกิจกรรม U2T Hackathon 2021 และการ Grooming & Coaching (อ่าน 192)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 71)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (อ่าน 63)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง (อ่าน 129)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์