มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวิจัย "เพลงเรือแหลมโพธิ์" จังหวัดสงขลา เพื่อจัดรวบรวมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(อ่าน 361)
พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการ พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการ
(อ่าน 421)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในครัวเรือน โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะพลาสติกต้นทุนต่ำและแทคโนโลยีตัวกรองมลพิษในเขม่าควัน ภายใต้การดำเนินโครงการของ ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง และ อ.ดร. นิรมล จันทรชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในครัวเรือน โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะพลาสติกต้นทุนต่ำและแทคโนโลยีตัวกรองมลพิษในเขม่าควัน ภายใต้การดำเนินโครงการของ ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง และ อ.ดร. นิรมล จันทรชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง
(อ่าน 524)
ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 5 EP.4 : ทำความรู้จักร 5 ทีมสุดท้าย ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 5 EP.4 : ทำความรู้จักร 5 ทีมสุดท้าย
(อ่าน 670)
เยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะ ใต้สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา เยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะ ใต้สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา
(อ่าน 348)
ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย
(อ่าน 224)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 </br>งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13
งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร
(อ่าน 2436)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12 </br> “มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’ </br> ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1  </br> ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้ </br>  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12
“มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’
ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 2458)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11 </br>แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” </br>ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ

“KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017 วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11
แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร”
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017
(อ่าน 3057)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10 </br>ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10
ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน
(อ่าน 2326)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready