มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คิดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มอำนาจการต่อรองให้ชาวสวนยางได้จริง มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คิดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มอำนาจการต่อรองให้ชาวสวนยางได้จริง
(อ่าน 2639)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมวิจัย "เพลงเรือแหลมโพธิ์" จังหวัดสงขลา เพื่อจัดรวบรวมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(อ่าน 3863)
พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการ พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการ
(อ่าน 2592)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในครัวเรือน โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะพลาสติกต้นทุนต่ำและแทคโนโลยีตัวกรองมลพิษในเขม่าควัน ภายใต้การดำเนินโครงการของ ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง และ อ.ดร. นิรมล จันทรชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในครัวเรือน โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะพลาสติกต้นทุนต่ำและแทคโนโลยีตัวกรองมลพิษในเขม่าควัน ภายใต้การดำเนินโครงการของ ผศ.ดร. อุษา อ้นทอง และ อ.ดร. นิรมล จันทรชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง
(อ่าน 2654)
ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 5 EP.4 : ทำความรู้จักร 5 ทีมสุดท้าย ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 5 EP.4 : ทำความรู้จักร 5 ทีมสุดท้าย
(อ่าน 1352)
เยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะ ใต้สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา เยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะ ใต้สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา
(อ่าน 1055)
ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย ม.ทักษิณ รวมทีม ศึกษานักเรียนไทยสมองไหลย้ายถิ่นเรียนและทำงานต่อในมาเลเซีย
(อ่าน 978)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 </br>งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13
งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร
(อ่าน 3214)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12 </br> “มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’ </br> ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1  </br> ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้ </br>  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12
“มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’
ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 3288)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11 </br>แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” </br>ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ

“KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017 วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11
แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร”
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017
(อ่าน 3792)


หน้า :QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์