มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  นิสิตปัจจุบัน  
 
ข้อมูลการศึกษา
คณะที่เปิดสอน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่อ
     การจัดการศึกษา
บริการไอที
 

ประกาศกำหนดการและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 19)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 97)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 104)
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 72)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา (อ่าน 112)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 5 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 212)

 

 
  ข้อมูลการศึกษา  
ข้อมูลวิชาการทั่วไป หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
   
     หลักสูตรการศึกษา      การสมัครเข้าศึกษา (รับนิสิต)
     งานทะเบียนนิสิต
ปฎิทินการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
หอพักนิสิต
สวัสดิการนิสิต
     กิจกรรม
   
  คณะที่เปิดสอน  
แนะนำคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 วิทยาเขต
 
   
   
  หน่วยงานมหาวิทยาลัย  
แนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
     สำนักงานมหาวิทยาลัย
     สำนักงานวิทยาเขต  
 


  ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
เพื่อการจัดการศึกษา
 
บริการระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตเพื่ออำนวยความสะดวก
ทางด้านการลงทะเบียน หลักสูตร ฯลฯ
   
  บริการไอที  
บริการระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
 
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์