มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 
     
     
 
 
     
    1. ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเท่าไหร่    
  นิสิตสามารถตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้จากปฏิทินการศึกษา
จากเว็บไซต์งานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th เมนู ปฏิทินการศึกษา
 
    2. กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ดูได้จากที่ไหน    
  กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบจากข่าวประกาศ
เว็บไซต์ของงานทะเบียนนิสิต https://enroll.tsu.ac.th ในปีการศึกษานั้นๆ หรือสามารถตรวจสอบได้จาก เมนู ปฏิทินการศึกษา
ในรายการ วันแจ้งชื่อนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา
 
    3. ทำไมการเงินปิดบ่าย 3 โมง    
 

เจ้าหน้าที่จะต้องรบรวมจัดทำรายงานผลการ เบิก-จ่าย เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำเงินสดฝากเข้าธนาคาร
ก่อนเวลาปิดทำการของธนาคาร มหาวิทยาลัยจึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอเชิญเข้าใช้บริการตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 
    4. ลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่    
  นิสิตสามารถติดตามข้อมูลจากประกาศการลงทะเบียน จากเว็บไซต์งานทะเบียนของมหาวิทยาลัย https://enroll.tsu.ac.th  
     

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์