มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  บริการ IT  
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
TSU Bookshelf
TSU Mobile Apps
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps for Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) 
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
  TSU Bookshelf
TSU Bookshelf คือ บริการข้อมูลข่าวสารรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และรองรับระบบปฏิบัติการทุกระบบ
ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานผ่าน TSU Mobile Apps สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วยการใช้
คำค้นหาว่า “Thaksin University “
 
     Download
TSU Mobile Apps
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
   
TSU Mobile Apps TSU Mobile Apps
คู่มือการศึกษา   เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
TSU Mobile Apps TSU Mobile Apps

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์