มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  บริการ IT  
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
TSU Bookshelf
TSU Mobile Apps
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps for Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) 
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
  TSU Mobile Apps

TSU Mobile Apps คือแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนระบบโทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ตซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถดาวน์โหลด
ด้วยการใช้คำค้นหา “THAKSIN UNIVERSITY” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
     Download
TSU Mobile Apps สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
   
TSU Mobile Apps TSU Mobile Apps TSU Mobile Apps

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์