เพลงลาเพื่อน

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร เด่นสกุล
ดนตรีวงดนตรีกิตติ ศรีเปารยะ และเพื่อน

 

เรายิ้มให้กันวันก่อนลาไกล
ความหลังยังยิ่งใหญ่ สดใสซึ้งใจผูกพัน
สบตาพบแววตา ไหวหวั่น
วันนี้เป็นวันเรามาพบเตือนความจดจำ
จำเขารูปช้างกระจ่างยามเย็น
ลานที่เราเคยเล่น เคยล้อเพื่อนเป็นประจำ
สระน้ำพลิ้วลมงามชื่นฉ่ำ
ยามช้ำระกำ เพื่อนเคยเอ่ยคำว่าอย่าไหวหวั่น
ลาก่อน ลา ลาแม้ใจยังอยู่
คู่เคียงแหล่งใจที่เราใฝ่ฝัน
ลาก่อน ลาก่อน จากไกลแต่กายเท่านั้น
เพราะความสัมพันธ์ยังเคียงคู่ใจ
ความรักผูกพันรักมั่นยืนยง
ถ้าคิดถึงคงส่งข่าวถึงเมื่อยามอยู่ไกล
คอยวันหวนคืนมาพบใหม่
ความรักอาลัยซึ้งตรึงใจไม่มีวันลืม