เพลงทักษิณถวายชัยจอมราชัน

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร ด่านสกุล
ดนตรี   วงดุริยางค์ทหารเรือ

 

แผ่นดินไทยนี้ร่มเย็น
ได้เห็นพระบารมี
แห่งองค์พระจักรี
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
อ้าองค์พระภูมิพล ดั่งฝนชะโลมเย็นฉ่ำ
ดั่งแสงทองส่องนำ นำดวงใจเหล่าไทยภักดี
ลุถึงปีกาญจนภิเษก
ผองชาวไทยล้วนมีใจเปรมปรีดิ์
เทิดทูนพระคุณพระจักรี
รำลึกพระคุณที่มี
เป็นแหล่งรวมดวงใจ
ทักษิณธงสีฟ้าเทา
พวกเราพร้อมนำดวงใจ
กราบถวายพระพรชัย
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ