เพลงขวัญตาฟ้าเทา

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร ด่านสกุล
ดนตรี   วงดนตรีกิตติ ศรีเปารยะ และเพื่อน

 

แดนฟ้ามีดวงดาวร้อยดวงเดือนส่องมา
เป็นขวัญตาผ่องพรรณสุดบรรยาย
เปรียบโฉมพริ้งพราย
ย่างกรายล้วนงามสมกุลสตรี
แดนฟ้าเทานั้นมีขวัญตาเพียงหนึ่งนาง
งามมิจางอยู่กลางทั่วดวงฤดี
ด้วยดวงใจซึ้งไมตรี แสนดีชวนชมชื่นบูชา
เปรียบเหมือนเพชรพรายแสงฉายประกายส่อง
ยามมองงามระยับตา
เป็นประดุจดวงเดือน เยือนโปรยหยาดแสงมา
ข่มดวงดารานั้นคือเธอ
เด่นธิดาทักษิณสิ้นคำใดเปรียบ
เทียบความงามซึ้งล้ำเลอ
งามกายและงามใจ ชวนฝันใฝ่ละเมอ
เทิดทูนเพียงเธอตลอดกาล