เพลงทักษิณ ถิ่นรัก

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร ด่านสกุล
ดนตรี   วงดุริยางค์ทหารเรือ

 

ถิ่นรักทักษิณ เชื่อมดินแดนไกล ให้ใจเรารวมกันเป็นหนึ่ง
กลิ่นพะยอมหอมติดตรึงไม่มีสร่าง ไม่จางโรยรา
และในเวลา ปาริชาตบาน ตระการเห็นเป็นสีแดงจ้า
หมู่มวลดอกไม้เด่นตา งดงามเด่น เป็นสัญลักษณ์
มิ่งเมืองเรืองรุ่ง พัทลุงแดนฝัน ร้อยรวมผูกพันความรักประจักษ์ยืนนาน
สงขลาคือถิ่น แผ่นดินโบราณ
เนิ่นนานสืบทอดสร้างสรรค์แหล่งภูมิปัญญา
เด่นงามตระการ ริ้วธงนำชัย แถบเทาแทนใจแม่นในวิชา
มุ่งมองการณ์ไกล ด้วยภูมิปัญญา นั้นคือสีฟ้าเกรียงไกร
รักเกียรติศักดิ์แห่งเรา ยึดเอาแสงธรรมนำใจ
จักเทิดทูนไว้ให้ไทยยืนยง
แม้เราผูกใจรวมกัน สถาบันเนิ่นนานดำรง
ยิ่งยงอยู่คงคู่แดนแผ่นดิน