เพลงอยากรำด้วย

 

คำร้อง จำเริญ แสงดวงแข
ทำนอง นพพร ด่านสกุล
ดนตรี   วงดนตรีกิตติ ศรีเปารยะ และเพื่อน

 

(สร้อย) แสนสวยอยากรำด้วยหน่อย ดูรีจะปล่อยใจลอย
ทิ้งให้เพลงกร่อยเสียจริงหรือใจ
สีฟ้ากับเทางามเด่น อย่าทำเป็นปล่อยใจเย็น
จะปล่อยเพลงเล่นไปเฉยยังไง
(หญิง) เจอกัน ทุกวัน ทุกวัน เจอะกัน นานแล้วนานแล้ว
จงอย่ามาแซว เหมือนทำเป็นแมวเหลือบมองดูปลา

(ช) เจอกันทุกวันเหลียวมอง เจอะน้องเรียนตรงตึกนี้
พี่จ้องคนดีเสียจนบางทีเข้าเรียนไม่ทัน

(ญ) รายงานพี่ยังค้างปี พี่ดีแต่ยิ้มเท่านั้น
จำพี่ในวัน ที่อาจารย์ท่านบอกไปแก้ I

(สร้อย) (ช) ได้ A B C ทุกตัว ไม่กลัวตกเลยนะน้อง
เรียนไม่เป็นรอง แล้วพี่ยังคล่องทำกิจกรรม

(ญ) พี่เรียนให้จบเสียที อย่ามีวิชาเรียนซ้ำ
น้องไม่ใจดำ น้องจึงออกรำด้วยความเห็นใจ

(สร้อย)