มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

    มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคม  

มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คิดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มอำนาจการต่อรองให้ชาวสวนยางได้จริง
  
ดู 2640 ครั้ง


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์