มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 117)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  (อ่าน 168)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)  (อ่าน 57)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา(ตามความต้องการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) (อ่าน 54)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 93)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 70)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (อ่าน 143)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 221)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 8 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 163)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานประสานงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) (อ่าน 134)
อ่านข่าวทั้งหมด
    ไม่มีข่าวใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  NO GIFT POLICY
NO GIFT POLICY... 
  ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย... 
  พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประ... 
  นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเก็บข้อมูลข้าวและข้อมูลทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิง... 
  ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ
ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ... 
  สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษาคม 2564
สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล... 
 
"เพลงเรือแหลมโพธิ์" รณรงค์ป้องกันโควิด-19 หวังสร้า... 
  บทเพลงจากหัวใจ  เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ -- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกำลังใจให้ทุกการฝ่าฟัน #ใจหนึ่งเดียว
บทเพลงจากหัวใจ เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไ... 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
  ม.ทักษิณ เตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่พิธีพระราชท... (อ่าน 64)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปถวายพระพ... (อ่าน 217)
อธิการบดีพบประชาคม
  อธิการบดีพบประชาคม "ร่วมสร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยน... (อ่าน 109)
กิจกรรม
  กิจกรรม "สร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที... (อ่าน 51)
บรรยากาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาเขตสงขลา
  บรรยากาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 1 ประจำป... (อ่าน 198)
เบิกฤกษ์ทีมบริหารชุดใหม่ลงพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมคณะและหน่วยงานอย่างอบอุ่น
  เบิกฤกษ์ทีมบริหารชุดใหม่ลงพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง พร... (อ่าน 119)
ม.ทักษิณ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
  ม.ทักษิณ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม... (อ่าน 88)
ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน... (อ่าน 230)
อ่านข่าวทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติ
ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศา... (อ่าน 44)
ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
  ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศ... (อ่าน 46)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรร... (อ่าน 63)
วธ.ประกาศรายชื่อ
  วธ.ประกาศรายชื่อ "ผศ.ธรรมนิตย์"ศิลปินแห่งชาติประจำ... (อ่าน 281)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุร... (อ่าน 80)
ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลั... (อ่าน 71)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายกา... (อ่าน 68)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาส... (อ่าน 82)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์