มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานประสานงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)  (อ่าน 85)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) จำนวน 15 อัตรา (อ่าน 313)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน (อ่าน 236)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนิติการ (ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)  (อ่าน 132)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 361)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 308)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์  (อ่าน 218)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 314)
อ่านข่าวทั้งหมด
    ไม่มีข่าวใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  • ภาพข่าวกิจกรรม
ม.ทักษิณ ต้อนรับอธิการบดี Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย
  ม.ทักษิณ ต้อนรับอธิการบดี Universitas Syiah Kuala ... (อ่าน 25)
มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
  มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ... (อ่าน 48)
ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก (เขตภาคใต้)
  ม.ทักษิณ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่ง... (อ่าน 100)
มหาวิทยาลัยทักษิณ สานพลัง ๙ เครือข่าย ฟื้นฟูบ้านปลาหมายเลข ๙
  มหาวิทยาลัยทักษิณ สานพลัง ๙ เครือข่าย ฟื้นฟูบ้านปล... (อ่าน 29)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ในฐานะหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพัทลุง (Provincial Coordinator : PC) จัดงาน
  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ในฐ... (อ่าน 20)
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ฝ่า... (อ่าน 17)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถว... (อ่าน 14)
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โ... (อ่าน 189)
อ่านข่าวทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติ
ขอแสดงความยินดี กับนายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดี กับนายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง... (อ่าน 38)
นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
  นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิ... (อ่าน 507)
ขอแสดงความยินดี นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้าแชมป์รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ เป็นปีที่ 2
  ขอแสดงความยินดี นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพั... (อ่าน 465)
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณ... (อ่าน 113)
ขอแสดงความยินดี นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล งาน
  ขอแสดงความยินดี นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล งา... (อ่าน 131)
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงเขียว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงเขียว ศิษย์เก่าคณะนิต... (อ่าน 112)
ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตร่วมระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับคณะศึกษาศาสตร์
  ขอแสดงความยินดีกับ นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตวิชาเอกศิล... (อ่าน 361)
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย
  ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตร... (อ่าน 165)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์