event ข่าวประกาศ ม.ทักษิณ 

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 826
location_city วิทยาเขตสงขลา
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 156
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตและบุคลากรทุกท่าน เราชาวมหาวิทยาลัยทักษิณจะเข้มแข็งผ่านวิกฤต COVID-19

อ่านต่อ...

date_range 26 มี.ค.63 remove_red_eye 237
location_city วิทยาเขตพัทลุง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อ่านต่อ...

date_range 24 มี.ค.63 remove_red_eye 116
location_city วิทยาเขตสงขลา
กำหนดจุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อ่านต่อ...

 event ข่าวคณะ/ส่วนงาน

date_range 27 มี.ค.63 remove_red_eye 36
location_city วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
แนวปฏิบัติการให้รับบริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์ COVID-19

อ่านต่อ...