ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง  (อ่าน 46)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566  (อ่าน 150)
เปิดรับสมัคร ทุนยุวชนอาสา ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2567  (อ่าน 74)
ประกาศผลการสรรหาหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย  (อ่าน 961)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ  (อ่าน 33161)