ประกาศ เรื่อง บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  (อ่าน 29)
ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  (อ่าน 136)
ประชาสัมพันธ์โครงการ STDB  (อ่าน 82)
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 4/2564  (อ่าน 4182)