พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  (อ่าน 66)
ประกาศ ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (Official Sub-Logo Signature) ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566  (อ่าน 162)
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จุดยืนต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย  (อ่าน 293)
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าและจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณพื้นที่อาคารหอพักนิสิต ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ,(อ่าน 214)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (อ่าน 151)