ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 เม.ย. 65 1308
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล TikTok POPULAR VOTE ครั้งที่ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท จากกิจกรรม NAVANURAK TIKTOK เสน่ห์ของงาน CRAFT & CULTURE & NATURE

ทีม Piyada

นางสาวปิยดา คงทอง
นางสาวบาซีเราะ จิตต์ดำริ
นายฟิตรี รอนิง
นายฐิตินันท์ จันทร์แก้ว
โดยมี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทีม KoFpY
นายธัญพิสิษฐ์ นคราวงศ์
นายปราบดา เพชรสงคราม
นายสาธิต เลิศเดชะ
โดยมี อาจารย์อัตถพงค์ เขียวแกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทีม Chaturong Homros
นางสาวซันวา เนสะและ
นายจตุรงศ์ หอมรส
นายไพบูลย์ ตัน
โดยมี อาจารย์อัตถพงค์ เขียวแกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา