ขอแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

5 ก.ย. 65 976
 
 

รางวัลอันดับ 1 สรุปย่อคําแถลงการณ์ (memo) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดย การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2564

 

รางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รางวัล สรุปยอดแถลงการณ์ยอดเยี่ยม (Best Memorail) และ รางวัลชมเชย การแข่งขัน โต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ้ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2564 (Moot court Competition 2021)รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจําปีพ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก (ส่วนภูมิภาค) ประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9