ขอแสดงความยินดี นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล งาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products" (iENA 2022)

ขอแสดงความยินดี นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล งาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products" (iENA 2022)

31 ต.ค. 65 976

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การสนับสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2022) ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

     ซี่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้นำผลงาน เรื่อง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Biomass Heat Exchanger to Enhance the Performance of the Solar Drying Room โดยมีนักวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน,นางสาวอมาวสี รักเรือง และดร.นเรศ ฉิมเรศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้ และเป็นที่น่าชื่มชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง นักวิจัยสามารถคว้ารางวัลจากการประกวด จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลระดับ เหรียญเงิน Silbermedaille (Silver medal)

2.รางวัล Special award from Vietnam

     ด้วยผลงาน เรื่อง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Biomass Heat Exchanger to Enhance the Per formance of the Solar Drying Room ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2022) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 74 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 500 ผลงาน จากกว่า 20 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน ซึ่งผลงานจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการกลั่นกรองในเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานของผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัย ความพร้อมในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่มีกระบวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง ผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ