ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

18 ก.ค. 65 1192
 
     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธนวชร หนูแสง นิสิต MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเงินสนับสนุนในการลงทุนทำธุรกิจตั้งต้น มูลค่า 200,000 บาท กิจกรรม Smart Startup Company By GSB Startup รอบที่ 1/2565 สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา