โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเหรียญทองและนำเสนอยอดเยี่ยม (Gold Award And Best Presentation)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเหรียญทองและนำเสนอยอดเยี่ยม (Gold Award And Best Presentation)

15 ส.ค. 65 1577
 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเหรียญทองและนำเสนอยอดเยี่ยม (Gold Award And Best Presentation) ผลงาน SIMPLE VACUUM CHAMBER FOR PHYSICS EXPERIMENTS "งาน 10th malaysia international young inventors olympiad 2022" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
     1. นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้น ม.5
     2. นายธวัชชัย เรืองวุฒิ นักเรียนระดับชั้น ม.5
     3. นายอิสมาอีล หมาดหลี นักเรียนระดับชั้น ม.5

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ satit.tsu.ac.th/news_detial.php