ขอแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

26 ส.ค. 65 1038
 
     ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บุคคลตัวอย่าง ด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 "สืบสานองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านงานศิลปะพื้นถิ่น"
     
     โดย : สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ