ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล จันทร์มล นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณ ฯ พระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล จันทร์มล นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณ ฯ พระราชทาน

6 ก.ย. 65 760
 
     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายจตุพล จันทร์มล นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 เข้าเฝ้าและรับรางวัลพระราชทานโล่เกียติยศคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์